Ολόμαζα Πρεσαριστά Γρανιτοπλακάκια / Full Body Dry Pressed Porcelain Tiles

 Οι εξαιρετικές μηχανικές τους ιδιότητες και η υψηλή αισθητική τους τα καθιστούν κατάλληλα για κάθε είδους χώρους, επαγγελματικούς, βιομηχανικούς, αποθηκευτικούς, υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.τ.λ.  

400x400x9mm

300x300x12mm

300x300x7mm

300x300x7mm Σκαλοπάτια

200x200x12mm